OM AKADEMIEN

Svenska Dryckesakademien är akademien för främjandet av drycker framställda i Sverige av råvaror från Sverige. 

Akademien grundades våren 2015 och har 24 ledamöter – 12 kvinnor och 12 män.

Akademien har till ändamål att stimulera framställning, presentation och konsumtion av drycker framställda i Sverige av svenska råvaror samt bygga och vidareförädla kultur kring dessa drycker från akvavit till mjölk.

Akademien intresserar sig för alla drycker som framställs i Sverige av inhemska råvaror. Här ryms vatten, örtextrakt, mjölk, drycker av spannmål, bär och frukt och sötade med honung eller socker – färska, fermenterade, destillerade eller blandade. Det är akademiens vilja att se en stor och stark dryckesproduktion i landet – och en mångfacetterad sådan, där också nya kulturintryck fångas upp och integreras i en svensk kontext och omsätts i en inhemsk produktion. Det är akademiens övertygelse att upplevelsen av dryckerna kan mångfaldigas genom sättet på vilket de presenteras i journalistik, förpackning, servering och sommelier-presentation. Med servering avses här samspelet mellan dryck och serveringskärl. Det är akademiens önskan att se svenska drycker spela en större roll på krogen och i offentligheten, såväl som på butikshyllan och i exporten. Med vidareförädling av kulturen kring dryckerna avses att verka för en sund dryckeskultur där alkoholens roll och potentiella skadeverkningar å ena sidan erkänns och tas på allvar och att akademien å andra sidan flyttar fokus bort från alkoholinnehållet som den dominerande parametern för att beskriva en dryck.

Akademiens ledamöter

Anders Öhman, Borrby
Utbildning

Claes Wernerson, Vara
Öl och brännvin

Johan Thorslund, Högsjö
Trätunnor

Johan Swahn, Stockholm
Drycker i handeln

Murat Sofrakis, Klagshamn
Vin

Janne Schaffer, Stockholm
Drycker i musiken

Paulina Rytkönen, Rönninge
Drycker som reseanledning

Lena Ryberg-Ericsson, Köping
Fruktdrycker

Martin Ragnar, Vendelsö
Berättande

Kenneth M. Persson, Malmö
Dricksvatten

Matilda Nyström, Göteborg
Sommelier – svenskt perspektiv

Anna Henning Moberg, Stockholm
Drycker och hållbarhet

Hannes van Lunteren, Kävlinge
Dryckesinnovation och företagsutveckling

Kajsa Leander, Berga
Alkoholfria drycker

Erika Lagerbielke, Stockholm
Dryckeskärlens form och funktion

Cissi Lingerud, Karlshamn
Växtbaserade mejeridrycker

Jan-Anders Jarebrand, Bräcke
Bärdrycker

Jens Heed, Täby
Drycker och politik

Jens Dolk, Stockholm
Dryckerna och medierna

Stefan Eriksson, Stockholm
Råvaror och smak

Lena Engelmark Embertsén, Mellösa
Vilda smaker

Paula Eriksson, Stockholm
Dryckeskommunikation och storytelling

Ingrid Leffler, Stockholm
Spritdryckernas historia

Hanna Tunberg, Hörsne
Mat- och dryckesarkeologi

Seniorledamöter

Olle Wahlberg, Vallentuna
Källvatten

Kerstin Björklund, Flen
Kulturspannmål som dryckesråvara

Marie Paulson, Lund
Mjölkutveckling

Marianne Magnusson, Karlskrona
Dryckerna och gränserna

Anna-Karin Karlsson, Umeå
Mjölkdrycker

IMG_2984

Akademins presidium

Akademien leds av ett presidium bestående av fyra ledamöter med en mandatperiod på två år. Presidiet leds av akademiens preses. Övriga funktionärer i presidiet är skattmästare, sekreterare och kommunikatör.

För närvarande består presidiet av:

Kajsa Leander, preses
Lena Ryberg-Ericsson, skattmästare
Hannes van Lunteren
Stefan Eriksson
Adjungerad

Akademiens årliga pris

Svenska Dryckesakademien har som ett av sina viktigaste instrument att främja en utveckling i linje med akademiens syfte genom att årligen dela ut ett pris till en förtjänt person eller organisation. Priset är knutet till det tema som akademien beslutat att arbeta med under det aktuella året. 

2022 Tema ”Innovativa drycker”

Tidigare pristagare

2021 Tema ”Öl” – Svenska Humleodlarföreningen
”För pionjärinsatser kring att stimulera svensk humleproduktion. Genom ett hårt och målinriktat arbete med utbildning och intressehöjande aktiviteter har odlingen av humle på svensk produktionsmark etablerat sig för att stanna.”

2020 Tema ”Svenskt vin” – Jeanette och Johan Boman på Skivarps Gästgivaregård
”För pionjärarbete inom svenskt vin. Genom ett brett sortiment av svenska viner, provsmakningar och en särskild bar för svenska viner har de bidragit till det svenska vinundret.”

2019 Tema ”Svenska drycker på restaurang” – Restaurang Gastrologik
”För att som en av huvudstadens klarast lysande gastronomiska fixstjärnor visa vägen framåt med ett nordiskt dryckespaket.”

2018 Tema ”Äppeldrycker” – Ola Stålhammar och Anna Häggblom 
”För pionjärinsatsen att i Sverige återinföra en kvalitetskultur kring cider framställd av enbart äppelmust” 2017 Tema ”Sprit”: Solveig Sommarström ”för att med stor kunskap och känsla sätta svenska smaker på sprit, både som utbildare och som producent.”

2016 Tema ”Mjölk” – Agnes Wold 
”För att med vetenskapen som grund och med media som megafon ifrågasätta vedertagna uppfattningar om synen på mjölk.”