Att jäsa en juice som den är eller efter spädning med vatten är ett bruk med flerhundraåriga anor i Sverige.

Systembolaget benämner sådana drycker ”fruktvin”, vilket är en tveksam benämning givet att råvaran lika gärna kan vara bär som frukt – och vindruvor handlar det ju inte om. Krusbär, vinbär och rabarber var historiskt viktiga råvaror för fruktvin i Sverige och anrika livsmedelsföretag som Önos och Winborgs (idag ett välkänt varumärke för ättiksprit) var en gång i tiden först och främst fruktvinsproducenter.

Efter liberaliseringen under 1990-talet har fruktvinstillverkningen kommit igång igen, men än så länge i en ganska blygsam omfattning med en handfull lysande undantag.

I Finland är fruktvinsproduktionen än så länge större och därtill organiserad i en egen producentförening, som kanske skulle kunna bli en inspirationskälla också för svenska producenter framöver?