Kranvatten är det dricksvatten som du får direkt i kranen, det är gott, färskt och lokalproducerat.

Det kommunala dricksvatten i Sverige håller generellt en mycket hög kvalitet. Totalt finns drygt 1750 kommunala vattenverk i Sverige. Dessa brukar delas in i kategorierna ytvattenverk och grundvattenverk beroende på råvattnets ursprung. Ytvattenverken tar sitt vatten från sjöar, vattendrag – eller t.o.m. från havet. Ibland är förhållandena sådana att en och samma sjö eller vattendrag är den ena kommunens färskvattentäkt och samtidigt den andra kommunens avloppsvattenrecipient.

Fyra svenska kommuner förlitar sig än i denna dag helt eller delvis på självfallssystem där källvatten – utan användandet av pumpar – får rinna ner genom rörledningar och förse kommuninvånare med färskt dricksvatten. Dessa kommuner är Älvdalen, Bollnäs, Ragunda och Örnsköldsvik.

Flaskvatten är det vatten du köper förpackat i butiken, det finns i tre varianter; naturligt mineralvatten, källvatten och bordsvatten. Artificiellt kolsyrat vatten uppfanns i Sverige år 1776 av Johan Gottlieb Gahn i form av Fahlu Soda. Vattnet smakar olika från olika kommuner. Gott svenskt vatten går också att hitta i grävda och borrade brunnar runt om i landet. Flaskvattenindustrin i Sverige har sitt ursprung i hälsobrunnarna. Viktiga källor som exploateras för flaskvatten inkluderar Ramlösa brunn, Pålamalm (Hanveden), Porla brunn, Gäddviks källa, Loka brunn, Guttsta källa (och säkert några till jag inte kommer på just nu). Dessa är storskaliga, men sen finns ju småproducenter också av s.k. artesiska (=fossila) vatten. Malmberg gjorde ju ett sådant för några år sen, men har lagt ned. Tror det finns en producent i Göteborgstrakten numera. Åre vatten har också ett exklusivt mineralatten, dock inte artesisiskt.

Om du vill följa tävlingen Sveriges bästa kranvatten kan du få mer information. 

Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Det betyder att du kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska. Uträkningen bygger på en genomgång av en handfull av de största bryggeriernas pris på flaskvatten. Vi har räknat på ett pris lite billigare än det billigaste flaskvattnet.

Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 5 öre. Då ingår förutom produktion och distribution till en kran nära dig också skydd av våra vattentäkter där vårt dricksvatten hämtas, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Du kan läsa mer på svensktvatten.se och mer om källvatten hittar du på Källakademin och Facebook.