Välkommen till Svenska Dryckesakademien

Svenska Dryckesakademien är akademien för främjandet av drycker framställda i Sverige av råvaror från Sverige. Akademien grundades våren 2015 och har 24 ledamöter – 12 kvinnor och 12 män. Verksamheten bedrivs bl.a. genom möten, ordnandet av seminarier, publicering av skrifter, och utdelandet av priser. Varje år antar akademien ett tema för sin verksamhet. För 2023 är temat ”Drycker i kristid”.

Producentfakta