Nektar är en dryckeskategori i sin egen rätt.

Nektar – en juice/must nedspädd med omkring 2/3 vatten (viss variation beroende på vilken frukt/bär-råvara som används) och reglerad av EU precis som juice/must. Socker tillsätts normalt också till nektar för att skapa en balanserad smak.

Medan äpplen nog lämpar sig bäst för must kan andra råvaror bli ytterligt kärva och bittra som muster, ja om den ens går att framställa av sådana. Svart vinbär, körsbär, rabarber och slånbär är goda exempel på råvaror som lämpar sig väl till nektar, men framförallt är nektar en spännande dryckeskategori väl värd att upptäcka och ofta en utmärkt, påfallande torr måltidsdryck.