Cider är den kategori av alkoholhaltiga drycker som vuxit snabbast de senaste åren.

Vid utgången av 2020 fanns 68 registrerade producenter av cider, jämfört med 59 samma tidpunkt 2019. Det motsvarar en tillväxt på 15 procent. I denna kategori ingår även tillverkare av fruktviner, glögg och mjöd.

Cider nämns som dryck på ett kungligt kalas i 1300-talets Erikskrönika under namnet ”must”. Under 1500- och 1600-talen omtalas must i flera skriftliga källor, där det poängteras att must är en alkoholhaltig dryck (det vi idag kallar cider). Det finns även beskrivningar av själva tillverkningen. Men sedan verkar bruket av äpplen till fermenterad dryck minska och kanske även upphöra.

Cider började produceras i Sverige redan på 1800-talet och i större skala på 1950-talet. Länge klassificerades cider som en läskedryck med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent. Starkare cider kallades i stället för fruktvin. Detta ändrades på 1990-talet och sedan dess är cider en beteckning både för starkare och svagare drycker.

Ciderproducenterna finns i 17 av Sveriges 21 län.

Om man vill lära sig mer om cider så kan man läsa i Dryckesbranschrapporten 2022 eller titta in på Svenska Ciderfrämjandets sida där man även kan läsa om definitionen av hantverkscider.