Svensk Dryck till Måltiden – Ett projekt finansierat av Jordbruksverket och EU.

Målet är att öka andelen kvalitativ svensk dryck på restaurang, i butik och i hemmen.

  • Att öka kontaktytorna för de deltagande producenterna gentemot målgrupper som DVH, HORECA, Grossist, Systembolag och privatkonsument
  • Erbjuda kunskap i hur man presenterar sitt företag och sina produkter
  • Att erbjuda minst tjugo producenter möjligheten att spela in en video med en säljpitch som sedan kan behållas och som även får delta i ett digitalt forum så som den här plattformen
  • Ett samarbete med White Guide där restauranger, listade hos White Guide, som utmärker sig med att erbjuda och marknadsföra en meny av svenska drycker
  • Taggas och lyfts fram i ett marknadsfört sammanhang som redaktionell text och i sociala medier.

Vi uppmanar där också andra restauranger som känner att de också vill nå eller redan når de uppsatta kriterierna att höra av sig för att kunna delta i marknadsföring och

Logotypen för Svensk Dryck till Måltiden