TIDIGARE PRISTAGARE

Svenska Dryckesakademien har som ett av sina viktigaste instrument att främja den utveckling akademien vill se at dela ut ett årligt pris till förtjänta personer och organisationer. Pristagare och prismotivering är som följer:

2020 – tema: ”Svenskt vin”. Jeanette och Johan Boman på Skivarps Gästgivaregård för pionjärarbete inom svenskt vin. Genom ett brett sortiment av svenska viner, provsmakningar och en särskild bar för svenska viner har de bidragit till det svenska vinundret.

2019 – tema: ”Svenska drycker på restaurang”. Restaurang Gastrologik ”för att som en av huvudstadens klarast lysande gastronomiska fixstjärnor visa vägen framåt med ett nordiskt dryckespaket”

2018 – tema ”Äppeldrycker”: Ola Stålhammar och Anna Häggblom ”för pionjärinsatsen att i Sverige återinföra en kvalitetskultur kring cider framställd av enbart äppelmust”

2017 – tema ”Sprit”: Solveig Sommarström ”för att med stor kunskap och känsla sätta svenska smaker på sprit, både som utbildare och som producent”

2016 – tema ”Mjölk”: Agnes Wold ”för att med vetenskapen som grund och med media som megafon ifrågasätta vedertagna uppfattningar om synen på mjölk”