Svenska Dryckesakademiens Pris 2019 tilldelas Restaurang Gastrologik

Restaurang Gastrologik i Stockholm tilldelas Svenska Dryckesakademiens Pris 2019 för sina insatser för svensk dryck på restaurang. Prismotivering lyder ”för att som en av huvudstadens klarast lysande gastronomiska fixstjärnor visa vägen framåt med ett nordiskt dryckespaket”. Priset delades ut i samband med akademiens höstmöte i Stockholm under helgen.

Svenska Dryckesakademien är en ideell förening med ändamål att stimulera framställning, presentation, servering och konsumtion av drycker framställda i Sverige av svenska råvaror samt bygga och vidareförädla kultur kring dessa drycker från akvavit till mjölk. Med start 2016 delar akademien ut ett årligt pris med anknytning till det tema akademien valt för verksamhetsåret. För år 2019 är temat ”Svenska drycker på restaurang”.

I år tilldelas utnämningen till Gastrologik, som i rollen som 2-stjärnig Michelin-restaurang spelar en central roll som föregångare och trendsättare för hela Sveriges restaurangnäring.

– Att vi utöver en helsvensk meny även erbjuder svenska drycker är mycket uppskattat, inte minst bland våra utländska gäster, säger Jacob Holmström, krögare på Gastrologik. Det här priset kommer innebära att vi anstränger oss ännu mer.


Anna-Karin Karlsson, preses i Svenska Dryckesakademien och Jacob Holmström, krögare Gastrologik.

För mer information:

Anna-Karin Karlsson, preses i Svenska Dryckesakademien – 070-6765338

Anna Henning Moberg, kommunikatör i Svenska Dryckesakademien – 073-9907779