Marie Paulsson

Marie Paulsson är född 1959 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2015. Hon har ansvarsområdet Mjölkutveckling.

Så här beskriver Marie sig själv:

Mjölk är ett av våra mest komplexa livsmedel. Det var tidigt känt hur smör, ost och fermenterade produkter tillverkades. Succesivt har mer avancerade tekniker utvecklats för värmebehandling, separering, koncentrering och torkning av mjölk. Detta har medfört att nya mjölkprodukter och användningsområden för mjölk och dess beståndsdelar har tillkommit. Mjölkkomponenter utgör råmaterial i olika livsmedelsprodukter t.ex. köttprodukter och functional food, men de kan även ingå som ingredienser i läkemedel, hälsokost och kosmetika. Mjölk är troligen det bäst kemiskt och fysikaliskt karakteriserade livsmedlet. Det saknas dock grundläggande kunskap om bl.a. kaseinmicelluppbyggnad, fettkulemebranstruktur och funktion hos många av mjölkens komponenter och bioaktiva substanser. Med mer avancerade uppreningstekniker upptäcks fler mjölkkomponenter med intressanta egenskaper och nya tillämpningar. Bättre vetenskaplig förståelse av mjölkkomponenter på molekylär och kolloidal nivå är viktig för bättre utnyttjande av mjölkkomponenter och optimering av industriprocesser.

Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik med en doktorsexamen i livsmedelsteknologi vid Lunds Universitet. Jag är professor i mejeriteknologi sedan år 2000 vid institutionen för Livsmedelsteknik, vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Forskning inom mejeriteknologi handlar om kemiska och fysikaliska förändringar av mjölk och dess komponenter vid livsmedelsindustriell framställning.

Mjölkkomponenter och processegenskaper har alltid varit mitt intresseområde och jag deltager aktiv i undervisning och i flera forskningsprojekt mellan nationella och internationella universitet, forskningsinstitut och industrier inom mjölkområdet.

Mjölk är ett allsidigt livsmedel och en smart råvara!

Marie Paulsson

Marie Paulsson är född 1959 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2015. Hon har ansvarsområdet Mjölkutveckling.

Så här beskriver Marie sig själv:

Mjölk är ett av våra mest komplexa livsmedel. Det var tidigt känt hur smör, ost och fermenterade produkter tillverkades. Succesivt har mer avancerade tekniker utvecklats för värmebehandling, separering, koncentrering och torkning av mjölk. Detta har medfört att nya mjölkprodukter och användningsområden för mjölk och dess beståndsdelar har tillkommit. Mjölkkomponenter utgör råmaterial i olika livsmedelsprodukter t.ex. köttprodukter och functional food, men de kan även ingå som ingredienser i läkemedel, hälsokost och kosmetika. Mjölk är troligen det bäst kemiskt och fysikaliskt karakteriserade livsmedlet. Det saknas dock grundläggande kunskap om bl.a. kaseinmicelluppbyggnad, fettkulemebranstruktur och funktion hos många av mjölkens komponenter och bioaktiva substanser. Med mer avancerade uppreningstekniker upptäcks fler mjölkkomponenter med intressanta egenskaper och nya tillämpningar. Bättre vetenskaplig förståelse av mjölkkomponenter på molekylär och kolloidal nivå är viktig för bättre utnyttjande av mjölkkomponenter och optimering av industriprocesser.

Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik med en doktorsexamen i livsmedelsteknologi vid Lunds Universitet. Jag är professor i mejeriteknologi sedan år 2000 vid institutionen för Livsmedelsteknik, vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Forskning inom mejeriteknologi handlar om kemiska och fysikaliska förändringar av mjölk och dess komponenter vid livsmedelsindustriell framställning.

Mjölkkomponenter och processegenskaper har alltid varit mitt intresseområde och jag deltager aktiv i undervisning och i flera forskningsprojekt mellan nationella och internationella universitet, forskningsinstitut och industrier inom mjölkområdet.

Mjölk är ett allsidigt livsmedel och en smart råvara!