Cissi Lingerud

Cissi Lingerud är född 1966 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2020. Hon har ansvarsområdet växtbaserade mejeridrycker.

Så här beskriver Cissi sig själv:

Jag arbetar som verksamhetsledare på CLUK, Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn, sedan 2009. CLUK är en testbädd för flytande produkter och vi hjälper stora och små företag att testa och utveckla framtidens livsmedelsprodukter. Vi erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. Runt CLUK finns ett kluster av livsmedelsföretag där flera av dem producerar drycker på svenska råvaror. Våra samarbetspartners är bland annat bryggerier, musterier och mejerier. Notabelt är att intresset och uppdragen kring växtbaserade mejeriapplikationer ökar påtagligt.

Mitt intresse för drycker har funnits sedan jag var liten då jag tidigt uppskattade mammas hemkokta saft och musten på våra bär som mustats på det närliggande musteriet. Jag har arbetat med produkt- och processutveckling sedan mitten av 1990-talet och började min karriär inom området på Carlshamn Mejeri. Vi var relativt tidiga med att ta fram växtbaserade drycker från bland annat den svenska havren, men vi arbetade även med andra cerealier och baljväxter. Baserna vi fick fram användes i drycker men även i andra applikationer som glass, yoghurt och ost och vi lyckades med problemlösning på ett nytt sätt som genererade flera patent inom området.

En kollega öppnade porten till vinvärlden för mig genom att bjuda på en provning i Munskänkarnas regi. Det öppnade mina sinnen och som en följd blev jag medlem och efter en kort tid ledamot i styrelsen, först som sekreterare och därefter som utbildningsansvarig. Med kunskapen om livsmedelsprocesser och vinframställning samt råvarans (druvans) betydelse för slutprodukten var inte steget långt till att intresset för även andra drycker som must och öl växte.

Idag är det för mig såväl som för många andra en självklarhet att försöka få svenska och helst närproducerade drycker på bordet vid så många tillfällen som möjligt. Jag jobbar aktivt för att vi ska få fler valmöjligheter till detta i Sverige!

Cissi Lingerud

Cissi Lingerud är född 1966 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2020. Hon har ansvarsområdet växtbaserade mejeridrycker.

Så här beskriver Cissi sig själv:

Jag arbetar som verksamhetsledare på CLUK, Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn, sedan 2009. CLUK är en testbädd för flytande produkter och vi hjälper stora och små företag att testa och utveckla framtidens livsmedelsprodukter. Vi erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. Runt CLUK finns ett kluster av livsmedelsföretag där flera av dem producerar drycker på svenska råvaror. Våra samarbetspartners är bland annat bryggerier, musterier och mejerier. Notabelt är att intresset och uppdragen kring växtbaserade mejeriapplikationer ökar påtagligt.

Mitt intresse för drycker har funnits sedan jag var liten då jag tidigt uppskattade mammas hemkokta saft och musten på våra bär som mustats på det närliggande musteriet. Jag har arbetat med produkt- och processutveckling sedan mitten av 1990-talet och började min karriär inom området på Carlshamn Mejeri. Vi var relativt tidiga med att ta fram växtbaserade drycker från bland annat den svenska havren, men vi arbetade även med andra cerealier och baljväxter. Baserna vi fick fram användes i drycker men även i andra applikationer som glass, yoghurt och ost och vi lyckades med problemlösning på ett nytt sätt som genererade flera patent inom området.

En kollega öppnade porten till vinvärlden för mig genom att bjuda på en provning i Munskänkarnas regi. Det öppnade mina sinnen och som en följd blev jag medlem och efter en kort tid ledamot i styrelsen, först som sekreterare och därefter som utbildningsansvarig. Med kunskapen om livsmedelsprocesser och vinframställning samt råvarans (druvans) betydelse för slutprodukten var inte steget långt till att intresset för även andra drycker som must och öl växte.

Idag är det för mig såväl som för många andra en självklarhet att försöka få svenska och helst närproducerade drycker på bordet vid så många tillfällen som möjligt. Jag jobbar aktivt för att vi ska få fler valmöjligheter till detta i Sverige!