Vår utställning ”Svenska Drycker” premiärvisades på Gastronomiskt Forum i Nyköping 170328-170329.

Utställningens båda skärmar återfinns i förenklad layout här. Utställningens flyer om vidareutveckling finns här.

Svenska Dryckesakademien drev under 2016 och fram till 171031 projektet ”Svenska dryckers kulturhistoria som verktyg för nyutveckling och stärkande av Sverige som dryckesnation”. Projektet finansierades genom Landsbygdsprogrammet 2014–2020.EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Projektet syftade till att genom källstudier ta fram ett kunskapsunderlag för hur drycker historiskt producerats i Sverige och i förlängningen hur denna kunskap kan tas tillvara för bevarandet av ett kulturarv, men också som utgångspunkt för nyutveckling av nya drycker. För faktainsamling, sammanställning och analys svarade Martin Ragnar. För produktion av utställningen svarar Anna Lind Lewin. Utställningen visades vid Gastronomiskt Forum i Nyköping i mars 2017, vid SM i Äppelmust i Kivik i juni 2017, vid Politikerveckan i Almedalen i samarbete med Livsmedelsföretagen i juli 2017 samt vid Saerminer i Åre i oktober 2017. Kunskapsunderlaget till utställningen vidareförädlades och publicerades i form av boken Svenska Drycker, som gavs ut av Carlsson Bokförlag hösten 2018.