Katarina Nordli

Katarina Nordli

Katarina Nordli är född 1944 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2015. Hon har ansvarsområdet Frukt- och bärvinshistoria.

Så här beskriver Katarina sig själv:

Jag är forskare, författare och journalist och har skrivit ett flertal böcker om drycker och mat. Min avhandling, som också gavs ut i bokform, handlar om svensk frukt- och bärvinshistoria och heter Af en inländsk drufwa.

De svenska 1700-talsutopisterna hade måhända inte så mycket jord under naglarna, men de hade svensk mylla på hjärnan. Deras credo är även mitt: Det skulle ”bierteligen fägna hwar redlig Swensk (-), at giöra et starkt, godt och wälsmakligt wijn af inländsk frukt, (-) Och således hwar trogen undersåte få tilfälle at med hiertelig fägnad dricka Wår Öfwerhets och Sweriges wälgångs skål uti rent, obemängt och oförfalskat Swenskt Wijn af Landsens frukt på bästa sätt tilwärkat.” (Nordenberg, 1741)

”Hwad är det för ett lefwerne, ther intet win är.” (Deckberg, 1755)