Kenneth M. Persson

Kenneth M. Persson är född 1964 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2015. Han har ansvarsområdet Dricksvatten.

Så här beskriver Kenneth sig själv:

Som alla andra började jag dricka innan jag kunde gå. Mjölken kompletterades med vatten när jag insåg som sjuåring att min födelseort Skivarp givit namn åt ett stort grundvattenmagasin som heter Skivarpsströmmen, varifrån mer än 15 miljoner kubikmeter vatten kan hämtas utan problem varje år. Så mycket har jag aldrig vågat dricka själv, men med en ungefärlig konsumtion av halvannan liter vatten per dag har jag hunnit komma upp i knappt 28 kubikmeter uppdrucket vatten under mitt levnadslopp. Det mesta har jag dock lämnat tillbaka till naturen.

Jag är utbildad kemiingenjör med en doktorsexamen i livsmedelsteknik från Lunds universitet. Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och när jag disputerat började jag arbete med vattenrening på olika företag. Sedan 2010 är jag forskningschef på det kommunala dricksvattenbolaget Sydvatten AB i Skåne, vilket levererar dricksvatten till ungefär 900 000 människor i västra Skåne från Ängelholm till Vellinge. Sydvatten bildade år 2013 tillsammans med de kommunala vattenaktörerna Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB och VA SYD ett forskningsbolag som heter Sweden Water Research AB med säte i Lund. Där arbetar jag som forskningschef. Annars är jag professor på Lunds tekniska högskola vid avdelningen för Teknisk vattenresurslära. Jag delar alltså min tid mellan olika vattenintressenter och vurmar för dricksvattnet i alla dess goda former.

Dricksvattnet är viktigt som måltidsdryck och törstsläckare. Det behövs också som ingrediens i andra drycker och vid beredning av olika livsmedel. Att se till att dricksvattnet i kranen är rent, svalt, gott och hälsosamt är både en passion för mig och mitt levebröd. Men jag får väl erkänna att det har hänt att jag druckit annat också.

Kenneth M. Persson

Kenneth M. Persson är född 1964 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2015. Han har ansvarsområdet Dricksvatten.

Så här beskriver Kenneth sig själv:

Som alla andra började jag dricka innan jag kunde gå. Mjölken kompletterades med vatten när jag insåg som sjuåring att min födelseort Skivarp givit namn åt ett stort grundvattenmagasin som heter Skivarpsströmmen, varifrån mer än 15 miljoner kubikmeter vatten kan hämtas utan problem varje år. Så mycket har jag aldrig vågat dricka själv, men med en ungefärlig konsumtion av halvannan liter vatten per dag har jag hunnit komma upp i knappt 28 kubikmeter uppdrucket vatten under mitt levnadslopp. Det mesta har jag dock lämnat tillbaka till naturen.

Jag är utbildad kemiingenjör med en doktorsexamen i livsmedelsteknik från Lunds universitet. Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och när jag disputerat började jag arbete med vattenrening på olika företag. Sedan 2010 är jag forskningschef på det kommunala dricksvattenbolaget Sydvatten AB i Skåne, vilket levererar dricksvatten till ungefär 900 000 människor i västra Skåne från Ängelholm till Vellinge. Sydvatten bildade år 2013 tillsammans med de kommunala vattenaktörerna Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB och VA SYD ett forskningsbolag som heter Sweden Water Research AB med säte i Lund. Där arbetar jag som forskningschef. Annars är jag professor på Lunds tekniska högskola vid avdelningen för Teknisk vattenresurslära. Jag delar alltså min tid mellan olika vattenintressenter och vurmar för dricksvattnet i alla dess goda former.

Dricksvattnet är viktigt som måltidsdryck och törstsläckare. Det behövs också som ingrediens i andra drycker och vid beredning av olika livsmedel. Att se till att dricksvattnet i kranen är rent, svalt, gott och hälsosamt är både en passion för mig och mitt levebröd. Men jag får väl erkänna att det har hänt att jag druckit annat också.