Paulina Rytkönen

jag

Paulina Rytkönen är född 1961 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2015. Hon har ansvarsområdet Drycker som reseanledning.

Så här beskriver Paulina sig själv:

Jag är docent och lektor på Södertörns högskola där jag i många år har bedrivit forskning om hur tillväxten i Sveriges lands- och glesbygder kan främjas, bland annat genom att återuppväcka, utveckla och samtidsanpassa de delar av det kulinariska arvet som är unika för Sverige. Jag har också bedrivit en omfattande undervisningsverksamhet om dryckestillverkning inom ramen för ämnet Måltidskunskap. Inom forskningen har vinets och mjölkens ekonomiska, kulturella och sociala historia alltid upptagit en stor plats.

Min publikationslista omfattar ett antal böcker, rapporter, samt vetenskapliga och populära artiklar. Följande titlar med koppling till drycker, dryckessektorn och mat som kulturarv kan nämnas, From Local Champions to global players – essays on the history of the dairy sector (2013); Gastronomins politiska geografi (2011); Gudadryck och baslivsmedel – Om vinet i antikens Grekland och Rom (2009); samt Vinet i det Romerska Imperiet (2009).

Jag är övertygad om att den småskaliga svenska dryckessektorn, i synnerhet den alkoholfria delen, går en mycket ljus framgång tillmötes. Jag ser det som en viktig uppgift att, i dryckesakademiens anda, främja sprida kunskap om svenska drycker och svenska smaker.

Paulina Rytkönen

jag

Paulina Rytkönen är född 1961 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2015. Hon har ansvarsområdet Drycker som reseanledning.

Så här beskriver Paulina sig själv:

Jag är docent och lektor på Södertörns högskola där jag i många år har bedrivit forskning om hur tillväxten i Sveriges lands- och glesbygder kan främjas, bland annat genom att återuppväcka, utveckla och samtidsanpassa de delar av det kulinariska arvet som är unika för Sverige. Jag har också bedrivit en omfattande undervisningsverksamhet om dryckestillverkning inom ramen för ämnet Måltidskunskap. Inom forskningen har vinets och mjölkens ekonomiska, kulturella och sociala historia alltid upptagit en stor plats.

Min publikationslista omfattar ett antal böcker, rapporter, samt vetenskapliga och populära artiklar. Följande titlar med koppling till drycker, dryckessektorn och mat som kulturarv kan nämnas, From Local Champions to global players – essays on the history of the dairy sector (2013); Gastronomins politiska geografi (2011); Gudadryck och baslivsmedel – Om vinet i antikens Grekland och Rom (2009); samt Vinet i det Romerska Imperiet (2009).

Jag är övertygad om att den småskaliga svenska dryckessektorn, i synnerhet den alkoholfria delen, går en mycket ljus framgång tillmötes. Jag ser det som en viktig uppgift att, i dryckesakademiens anda, främja sprida kunskap om svenska drycker och svenska smaker.