Hannes van Lunteren

Hannes van Lunteren är född 1964 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2020. Han har ansvarsområdet Dryckesinnovation och företagsutveckling.

Så här beskriver Hannes sig själv:

Jag är född på Södersjukhuset i Stockholm men är sedan ett års ålder och av ohejdad vana skåning med några korta sejourer norrut. För mig började intresse för mat och dryck med jakten, samlandet. Till mina föräldrars måttliga förtjusning byggde jag som liten små och stora kollektioner av tändsticksaskar, vin och spritförpackningar, cigarrlådor och ölburkar. De sistnämnda finns kvar i en kista i källaren där de delar rum med den vuxnes urdruckna vinflaskor i källarfönstret. Varje fönsterflaska kan berätta en historia. Om bröllop 1998 med härtappad Chateau Coufran, Cru Borgeois, årgång 1989 eller om en nyårsfest 2000 där en Mouton Rothschild 1978 efter inledande besvikelse över korkdefekt, fick bli en underbar sås. Jag vet det mesta om de flesta, var de är införskaffade och historien som följde med dem, flaskorna.

Som tonåring upptäckte jag att om jag lagade maten själv kunde jag oftare äta favoritmaten. I ett matlagningsintresserat hem med tillgång till kryddor, råvaror och rustad med nyfikenhet utvecklade jag ett stark intresse för mat och matlagning. Efter studier i Lund, i Uppsala och tillbaka till Lund i arkeologi och juridik, förde otålighet och passion mig från universitetet och hemmatlagningens underbara värld till dryckens dito genom arbete på Systembolaget. Här kunde min vetgirighet få blomma ut och jag gick från att hålla provningar på butik och för vänner, till att utbilda personal, från introduktionskurser i dryckeskunskap till flerdagarsutbildningar på central nivå i mat och dryckeskombination. Sedan jag avlagt inträdesprov 1997 är jag medlem i Svenska Sommelierföreningen.

Efter åren på Systembolaget och dotterbolaget Restaurangpartner, arbetade jag under första årtiondet på 2000-talet i dryckesbranschen, som distriktsansvarig, produktansvarig och KAM, i allt från det lilla företaget till det globala varumärkesbolaget med säte på New York-börsen. Jag avslutade årtiondet med att, i egen regi, driva det café som var det finaste och bästa men även det olönsammaste i Malmö. Detta kombinerade jag med att driva konsultverksamhet mot dryckesbranschen, framförallt inom sälj. 

Som en röd tråd genom hela mitt yrkesverksamma liv har doft och smak, beskrivningen av dessa och berättelsen om hur varan blivit till, var och varför den är som den är, funnits.   

Att i grupp utforska doft och smak kan ge en inblick i hur öppen innovation kan fungera i sin lärandefas. En smakprovning kan innebära, om man lyckas framkalla öppenhet och mod i gruppen och få så högt till tak att det leder till interaktivitet där associationer flödar, förstärks, motsägs, tar en ny oväntad riktning och landar i nya insikter, att man skapar gemensamma lärdomar. Detta liknar i mycket öppna innovationsprocesser, där det också gäller att lita på processen mer än att i alla lägen göra, säga eller tänka rätt.

Erfarenheter och insikter som dessa ledde mig 2010 till ett projekt, Smakplats Skåne sedermera TransforMat, på Krinova Incubator & Science Park. I projekten arbetade vi med affärs och kompetensutveckling för mathantverkare, en grupp som för övrigt alltid måste berätta om sina mervärden för att kunna ta hållbart betalt. Arbetet på Krinova gick från projekt till en verksamhet med 30 anställda i det som i skrivande stund är Sverige största Matinkubator. Förhållningssätt, processer, arbetsmetoder och verktyg för innovation och företagsutveckling har utvecklats och provats och används nu av Krinova i det som vi definierar som hela livsmedelskedjan, från jord till jord.

Under tio år på Krinova har jag varit med att initiera och eller arbeta i och med projekt som t.ex. Bröd och Ciderutbildning, om att göra cider av svenska och gamla äppelsorter. I projekt Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan, arbetar vi med att innovera affärsmodeller och samarbeten för att skapa hållbar lönsamhet för primärproducenter och förädlare. Radikal innovation för nya mat och dryckeskoncept, utforskade en radikal innovationsmodell för öppen innovation av nya matkoncept. SB FICA-South Baltic Food Innovation Cultural Actors, var ett samarbets- och kompetensbyggnadsprojekt som med utgångspunkt i mat och kulturhistoria undersökte hur vi tillsammans skriver framtidens gemensamma mat och dryckesberättelse, idag. Ytterligare ett projekt som pågår just nu är Testbädd Balsgård, med målet att tillgängliggöra anläggningen och paketera och presentera testbäddens erbjudande. 

Svensk och speciellt skånsk dryck är idag en del av mitt dagliga arbete. Allt ifrån att vara med att ta fram en Skånsk dryckesstrategi och den Skånska livsmedelsstrategin till att hjälpa företag och entreprenörer med att starta och utveckla företag och idéer i stort och smått. Björksav, öl, must, vin, vatten, mjölk, sprit, cider, kombucha, kaffe, te, kefir, saft, hälsodrycker, starkviner, whisky, alkoholfri sprit, ayran, kanske inte alla kan kallas svenska eller har svenska namn, men de tillverkas här, innoveras, utvecklas och förädlas här så; svenska. Allt och mer där till har jag haft förmånen att i olika grad arbeta med. Jag har regelbundet kunnat prova experiment och färdiga produkter och sett branschen växa på nära håll. Jag är fascinerad av mångfald och innovationsförmåga i allt från det rent hantverksmässiga till det senaste inom teknisk utveckling när det t.ex. gäller metoder och processer för kvantitativt utbyte men även näringsämnen och smak. Möjligheterna är oändliga inte minst inom odling av hållbara och friska jordar. Jag arbetar för det resilienta, hållbara system och företag, hur kan vi tillsammans göra innovationer av exempelvis FoU kring jordbakterier, levande jordar, jäststammar, nya proteinkällor, jordbruksmaskiner, kylkedjor, maskintillverkning, transport, logistik, finansiering och självförsörjningsgrad. För mig innefattar hållbarhet allt ifrån hur vi producerar, förädlar och konsumerar till hur företag och entreprenörer kan leva på det de gör. Jag tror på iterativa processer, mångfald och ständigt lärande. Eftersom livsmedelskedjan är så komplex och integrerad med hela samhället och planeten är det ofta svårt att hitta den enda lösningen på en utmaning.

Medveten om att perfekta kanske in kan uppnås, är strävan mot visionen ett ständigt itererande arbete där en del av framgången är dynamiken som kommer av aktörernas passion och gemensamma energi. Jag hoppas att jag kan bidra till akademiens arbete och strävan med det jag kan, energi och min passion.

Hannes van Lunteren

Hannes van Lunteren är född 1964 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2020. Han har ansvarsområdet Dryckesinnovation och företagsutveckling.

Så här beskriver Hannes sig själv:

Jag är född på Södersjukhuset i Stockholm men är sedan ett års ålder och av ohejdad vana skåning med några korta sejourer norrut. För mig började intresse för mat och dryck med jakten, samlandet. Till mina föräldrars måttliga förtjusning byggde jag som liten små och stora kollektioner av tändsticksaskar, vin och spritförpackningar, cigarrlådor och ölburkar. De sistnämnda finns kvar i en kista i källaren där de delar rum med den vuxnes urdruckna vinflaskor i källarfönstret. Varje fönsterflaska kan berätta en historia. Om bröllop 1998 med härtappad Chateau Coufran, Cru Borgeois, årgång 1989 eller om en nyårsfest 2000 där en Mouton Rothschild 1978 efter inledande besvikelse över korkdefekt, fick bli en underbar sås. Jag vet det mesta om de flesta, var de är införskaffade och historien som följde med dem, flaskorna.

Som tonåring upptäckte jag att om jag lagade maten själv kunde jag oftare äta favoritmaten. I ett matlagningsintresserat hem med tillgång till kryddor, råvaror och rustad med nyfikenhet utvecklade jag ett stark intresse för mat och matlagning. Efter studier i Lund, i Uppsala och tillbaka till Lund i arkeologi och juridik, förde otålighet och passion mig från universitetet och hemmatlagningens underbara värld till dryckens dito genom arbete på Systembolaget. Här kunde min vetgirighet få blomma ut och jag gick från att hålla provningar på butik och för vänner, till att utbilda personal, från introduktionskurser i dryckeskunskap till flerdagarsutbildningar på central nivå i mat och dryckeskombination. Sedan jag avlagt inträdesprov 1997 är jag medlem i Svenska Sommelierföreningen.

Efter åren på Systembolaget och dotterbolaget Restaurangpartner, arbetade jag under första årtiondet på 2000-talet i dryckesbranschen, som distriktsansvarig, produktansvarig och KAM, i allt från det lilla företaget till det globala varumärkesbolaget med säte på New York-börsen. Jag avslutade årtiondet med att, i egen regi, driva det café som var det finaste och bästa men även det olönsammaste i Malmö. Detta kombinerade jag med att driva konsultverksamhet mot dryckesbranschen, framförallt inom sälj. 

Som en röd tråd genom hela mitt yrkesverksamma liv har doft och smak, beskrivningen av dessa och berättelsen om hur varan blivit till, var och varför den är som den är, funnits.   

Att i grupp utforska doft och smak kan ge en inblick i hur öppen innovation kan fungera i sin lärandefas. En smakprovning kan innebära, om man lyckas framkalla öppenhet och mod i gruppen och få så högt till tak att det leder till interaktivitet där associationer flödar, förstärks, motsägs, tar en ny oväntad riktning och landar i nya insikter, att man skapar gemensamma lärdomar. Detta liknar i mycket öppna innovationsprocesser, där det också gäller att lita på processen mer än att i alla lägen göra, säga eller tänka rätt.

Erfarenheter och insikter som dessa ledde mig 2010 till ett projekt, Smakplats Skåne sedermera TransforMat, på Krinova Incubator & Science Park. I projekten arbetade vi med affärs och kompetensutveckling för mathantverkare, en grupp som för övrigt alltid måste berätta om sina mervärden för att kunna ta hållbart betalt. Arbetet på Krinova gick från projekt till en verksamhet med 30 anställda i det som i skrivande stund är Sverige största Matinkubator. Förhållningssätt, processer, arbetsmetoder och verktyg för innovation och företagsutveckling har utvecklats och provats och används nu av Krinova i det som vi definierar som hela livsmedelskedjan, från jord till jord.

Under tio år på Krinova har jag varit med att initiera och eller arbeta i och med projekt som t.ex. Bröd och Ciderutbildning, om att göra cider av svenska och gamla äppelsorter. I projekt Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan, arbetar vi med att innovera affärsmodeller och samarbeten för att skapa hållbar lönsamhet för primärproducenter och förädlare. Radikal innovation för nya mat och dryckeskoncept, utforskade en radikal innovationsmodell för öppen innovation av nya matkoncept. SB FICA-South Baltic Food Innovation Cultural Actors, var ett samarbets- och kompetensbyggnadsprojekt som med utgångspunkt i mat och kulturhistoria undersökte hur vi tillsammans skriver framtidens gemensamma mat och dryckesberättelse, idag. Ytterligare ett projekt som pågår just nu är Testbädd Balsgård, med målet att tillgängliggöra anläggningen och paketera och presentera testbäddens erbjudande. 

Svensk och speciellt skånsk dryck är idag en del av mitt dagliga arbete. Allt ifrån att vara med att ta fram en Skånsk dryckesstrategi och den Skånska livsmedelsstrategin till att hjälpa företag och entreprenörer med att starta och utveckla företag och idéer i stort och smått. Björksav, öl, must, vin, vatten, mjölk, sprit, cider, kombucha, kaffe, te, kefir, saft, hälsodrycker, starkviner, whisky, alkoholfri sprit, ayran, kanske inte alla kan kallas svenska eller har svenska namn, men de tillverkas här, innoveras, utvecklas och förädlas här så; svenska. Allt och mer där till har jag haft förmånen att i olika grad arbeta med. Jag har regelbundet kunnat prova experiment och färdiga produkter och sett branschen växa på nära håll. Jag är fascinerad av mångfald och innovationsförmåga i allt från det rent hantverksmässiga till det senaste inom teknisk utveckling när det t.ex. gäller metoder och processer för kvantitativt utbyte men även näringsämnen och smak. Möjligheterna är oändliga inte minst inom odling av hållbara och friska jordar. Jag arbetar för det resilienta, hållbara system och företag, hur kan vi tillsammans göra innovationer av exempelvis FoU kring jordbakterier, levande jordar, jäststammar, nya proteinkällor, jordbruksmaskiner, kylkedjor, maskintillverkning, transport, logistik, finansiering och självförsörjningsgrad. För mig innefattar hållbarhet allt ifrån hur vi producerar, förädlar och konsumerar till hur företag och entreprenörer kan leva på det de gör. Jag tror på iterativa processer, mångfald och ständigt lärande. Eftersom livsmedelskedjan är så komplex och integrerad med hela samhället och planeten är det ofta svårt att hitta den enda lösningen på en utmaning.

Medveten om att perfekta kanske in kan uppnås, är strävan mot visionen ett ständigt itererande arbete där en del av framgången är dynamiken som kommer av aktörernas passion och gemensamma energi. Jag hoppas att jag kan bidra till akademiens arbete och strävan med det jag kan, energi och min passion.