Kajsa Leander

Kajsa Leander är född 1970 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2019. Hon har ansvarsområdet Alkoholfria drycker.

Så här beskriver Kajsa sig själv:

Ibland kallar jag mig serieentreprenör, jag har startat både bokförlag, nätbokhandel och tidig näthandel för kläder, men idag arbetar jag heltid med äppelodling och dryckespro­duktion på Berga Bruk i Emådalen i Småland.

Under de år jag har arbetat med äppelmust har jag träffat många människor, som så fort mitt yrke kommer på tal, visat stort intresse. Odling, ekologi, dryck och äpplen engagerar oavsett vilken kunskapsnivå människor har.

Min personliga resa in i äpplets värld började för mer än tjugo år sedan när vi köpte Berga Gård 1998 och hittade många fina gamla äppelträd på gården. Vi tog hit en pomolog och det visade sig att här fanns flera ovanliga lokala sorter som bland annat Melonäpple, Kalmar Glasäpple och Horns­berg. Småland har en lång tradition av äppelodling, med flera fantastiska lokala gamla äppelsorter. Däremot var det inte inne med svenska äpplen under 50-60-talet och stora delar av de gamla odlingarna skövlades. När jag fick inblick i en värld där njutning och välmående stod högt i kurs, tog mitt intresse fart.  Idag har de äldre äppelodlingarna på Berga Gård förvandlats till visningsträdgård. Ett 100-tal av träden ingår i vad vi kallar en genbank med gamla småländska träd och vi har anlagt en modern intensiv äppelodling. 2016 startade jag musteriet Berga Bruk som tillverkar ekologiska drycker.

Att odla ekologiskt var aldrig någon tvekan. Det är viktigt att göra något som känns meningsfullt, att värna om naturen och göra produkter som är bra för människan.

Sverige har det senaste decenniet upplevt en dryckesrevolution som vi måste värna om. Dryckesakademin har ett viktigt syfte att sprida kunskap, skapa debatt och främja den högkvalitativa och inhemska dryckesmångfalden

Kajsa Leander

Kajsa Leander är född 1970 och blev ledamot av Svenska Dryckesakademien 2019. Hon har ansvarsområdet Alkoholfria drycker.

Så här beskriver Kajsa sig själv:

Ibland kallar jag mig serieentreprenör, jag har startat både bokförlag, nätbokhandel och tidig näthandel för kläder, men idag arbetar jag heltid med äppelodling och dryckespro­duktion på Berga Bruk i Emådalen i Småland.

Under de år jag har arbetat med äppelmust har jag träffat många människor, som så fort mitt yrke kommer på tal, visat stort intresse. Odling, ekologi, dryck och äpplen engagerar oavsett vilken kunskapsnivå människor har.

Min personliga resa in i äpplets värld började för mer än tjugo år sedan när vi köpte Berga Gård 1998 och hittade många fina gamla äppelträd på gården. Vi tog hit en pomolog och det visade sig att här fanns flera ovanliga lokala sorter som bland annat Melonäpple, Kalmar Glasäpple och Horns­berg. Småland har en lång tradition av äppelodling, med flera fantastiska lokala gamla äppelsorter. Däremot var det inte inne med svenska äpplen under 50-60-talet och stora delar av de gamla odlingarna skövlades. När jag fick inblick i en värld där njutning och välmående stod högt i kurs, tog mitt intresse fart.  Idag har de äldre äppelodlingarna på Berga Gård förvandlats till visningsträdgård. Ett 100-tal av träden ingår i vad vi kallar en genbank med gamla småländska träd och vi har anlagt en modern intensiv äppelodling. 2016 startade jag musteriet Berga Bruk som tillverkar ekologiska drycker.

Att odla ekologiskt var aldrig någon tvekan. Det är viktigt att göra något som känns meningsfullt, att värna om naturen och göra produkter som är bra för människan.

Sverige har det senaste decenniet upplevt en dryckesrevolution som vi måste värna om. Dryckesakademin har ett viktigt syfte att sprida kunskap, skapa debatt och främja den högkvalitativa och inhemska dryckesmångfalden