Pris

Svenska Dryckesakademien har som ett av sina viktigaste instrument att främja den utveckling akademien vill se at dela ut ett årligt pris till förtjänta personer och organisationer. Pristagare och prismotivering är som följer:

2019 – tema: ”Svenska drycker på restaurang”. Pristagare meddelas hösten 2019.

2018 – tema ”Äppeldrycker”: Ola Stålhammar och Anna Häggblom ”för pionjärinsatsen att i Sverige återinföra en kvalitetskultur kring cider framställd av enbart äppelmust”

2017 – tema ”Sprit”: Solveig Sommarström ”för att med stor kunskap och känsla sätta svenska smaker på sprit, både som utbildare och som producent”

2016 – tema ”Mjölk”: Agnes Wold ”för att med vetenskapen som grund och med media som megafon ifrågasätta vedertagna uppfattningar om synen på mjölk”