Mer om akademien

Svenska dryckesakademien bildades på restaurang Tennstopet i Stockholm 24 maj 2015.

DSC_1105 (1)

Akademien har till ändamål att stimulera framställning, presentation och konsumtion av drycker framställda i Sverige av svenska råvaror samt bygga och vidareförädla kultur kring dessa drycker från akvavit till mjölk.

Akademien intresserar sig för alla drycker som framställs i Sverige av inhemska råvaror. Här ryms vatten, örtextrakt, mjölk, drycker av spannmål, bär och frukt och sötade med honung eller socker – färska, fermenterade, destillerade eller blandade. Det är akademiens vilja att se en stor och stark dryckesproduktion i landet – och en mångfacetterad sådan, där också nya kulturintryck fångas upp och integreras i en svensk kontext och omsätts i en inhemsk produktion. Det är akademiens övertygelse att upplevelsen av dryckerna kan mångfaldigas genom sättet på vilket de presenteras i journalistik, förpackning, servering och sommelier-presentation. Med servering avses här samspelet mellan dryck och serveringskärl. Det är akademiens önskan att se svenska drycker spela en större roll på krogen och i offentligheten, såväl som på butikshyllan och i exporten. Med vidareförädling av kulturen kring dryckerna avses att verka för en sund dryckeskultur där alkoholens roll och potentiella skadeverkningar å ena sidan erkänns och tas på allvar och att akademien å andra sidan flyttar fokus bort från alkoholinnehållet som den dominerande parametern för att beskriva en dryck.

Mer om akademien

Svenska dryckesakademien bildades på restaurang Tennstopet i Stockholm 24 maj 2015.

DSC_1105 (1)

Akademien har till ändamål att stimulera framställning, presentation och konsumtion av drycker framställda i Sverige av svenska råvaror samt bygga och vidareförädla kultur kring dessa drycker från akvavit till mjölk.

Akademien intresserar sig för alla drycker som framställs i Sverige av inhemska råvaror. Här ryms vatten, örtextrakt, mjölk, drycker av spannmål, bär och frukt och sötade med honung eller socker – färska, fermenterade, destillerade eller blandade. Det är akademiens vilja att se en stor och stark dryckesproduktion i landet – och en mångfacetterad sådan, där också nya kulturintryck fångas upp och integreras i en svensk kontext och omsätts i en inhemsk produktion. Det är akademiens övertygelse att upplevelsen av dryckerna kan mångfaldigas genom sättet på vilket de presenteras i journalistik, förpackning, servering och sommelier-presentation. Med servering avses här samspelet mellan dryck och serveringskärl. Det är akademiens önskan att se svenska drycker spela en större roll på krogen och i offentligheten, såväl som på butikshyllan och i exporten. Med vidareförädling av kulturen kring dryckerna avses att verka för en sund dryckeskultur där alkoholens roll och potentiella skadeverkningar å ena sidan erkänns och tas på allvar och att akademien å andra sidan flyttar fokus bort från alkoholinnehållet som den dominerande parametern för att beskriva en dryck.